Filozofia spoločnosti a jej 7 prikázaní


Naša spoločnosť - cestovná kancelária zároveň sa zaoberá kultúrou, cestovaním a savoir-vire. A práve v tomto duchu k Vám veje vánok z našich programov, ktoré sme pre Vás precízne a s láskou pripravili.

Vychádzame z predpokladov, že:

  • klient si zaslúži služby na vysokej úrovni
  • klient sa poteší vrúcnemu a dynamickému prístupu
  • investuje niekedy radšej o trošku, trochu alebo výrazne viac s očakávaním nadštandardnej služby

 

Uvedené predpoklady nás vedú k 7. prikázaniam:

  1. Klient je u nás kráľom !!! Chceme Vám tento pocit zabezpečiť!
  2. Zanechať vo Vás noblesný zážitok, pocit opojenia a úžasu, ktoré Vám pripomenú Vaše osobné fantastické chvíle života
  3. Poskytnúť inakosť v programovej línii
  4. Odmeniť Vás za Vašu dôveru lukratívnou pozornosťou, ktorá sa priamo týka Vášho programu a výkladu s ním spojeným
  5. Spolu s Vami objaviť nové horizonty krásy kultúry pre Vaše srdce i dušu. Preto Vás vedieme niekedy na miesta, kde takmer nikto nechodí a tam, kde sa vytvára symbióza šarmu a distingvovanosti (súkromné ešte Slovákom neznáme zámky, pivnice s náučnými degustáciami, kurzy sochárstva, defilé, záhrady, a i.) a obkolesujeme Vás prvkami galantnosti.
  6. Kultúra je pre nás alfou a omegou, preto musíte počítať s prívalom kultúrneho závanu, so zanietenými sprievodcami a možno i následnou nevyliečiteľnou chorobou ustavičného spomínania si na Váš pobyt s nami
  7. Preto aj naše ponuky pre Slovensko adresované zahraničnými klientom sú tiež špecifické: stretnutia a diskusie s rôznymi sociálno-profesijnými kategóriami (lekári, spisovatelia, verejní činitelia, študenti, kňazi, a i.), pamiatky, šport, hudba, aby v priebehu niekoľkých dní predstavili esprit i dušu našej malej krajiny s veľkým srdcom.