description text

Juh Francúzska - Avignon, Burgundsko a návšteva sv. Ján-Mária Vianney v Ars

Avignon-Ars-Burgundsko

1. deň

Presun zo Slovenska autobusom značky Mercedes. Smer juh Francúzska.

2. deň

Príchod ráno do pápežského mesta Avignon. Zoznámenie sa s prostredím. Avignonské zajatie pápežov, kontext a dopad na Cirkev - sprevádzanie lokálnym odborníkom v meste. Návšteva pamiatok, omša v chráme a uvítanie kňazom. Večerné uchýlenie sa v opátstve v krásnom a malebnom prostredí juhu Francúzska.

3. deň

Voľná ranná promenáda a poľudňajší odchod do diecézy Belley-Ars, presnejšie do mestečka Ars, kde pôsobil až do roku 1859 patrón všetkých kňazov sveta : Ján-Mária Vianney. Uvítanie kňazom,bazilika a svätá omša, ubytovynie v priestoroch duchovného charakteru v centre.

4. deň

Komentovaná návšteva Svätyne sv. Jean-Marie Vianney. Návšteva presbytéria, kde od nás navždy odišiel patrón kňazov. Odkaz patróna kňazov pre budúce generácie. Následný presun za pokladmi Burgundska – regiónu zámkov, viníc a nádherných opátstiev. Usadenie sa v prekránom opátstve, spirituálne načerpanie energie v srdci kresťanského sveta kláštorov, opátstiev, chladu múrov, ale tepla kresťanských duší.

5. deň

Návšteva opátstva Cluny z 9. stor. Svojho času centrum tisícky opátstiev a kláštorov kresťanského sveta. Vráťme sa do 13. stor. vďaka 3D filmu a technológii prepracovanej technikou burgundských odborníkov. Krásny zámoček a vinice - degustácie a umenie vinárstva. Odchod na Slovensko vo večerných hodinách.

6.deň

Príchod na Slovensko.

Monte Christo obdarúva dvomi pozornosťami - gastronomickou a duchovnou!

Ceny:

24 osôb : 375, -eur/osoba
40-45 osôb : 355, -eur/osoba

 

 

 

description text
  • Cena zahŕňa:

    3 noci, 3x raňajky, 3x večera, cesta luxusným autokarom, stretnutia a diskusie s cirkevnymi odborníkmi, profesionálne tlmočenie prednášok, diskusíí a stretnutí, výklady delegáta/tlmočníka poznajúceho vynikajúco francúzsku realitu, k dispozícii počas celého pobytu, cestovné poistenie, návšteva zámku spojená s degustáciou

  • Cena nezahŕňa:

    Dobrovoľné príspevky pri návštevách kresťanských komunít, kostolov, katedrál a pod.