description text

Rok kňazov - za sv. Ján Mária Vianney do Ars a pokladmi Paríža

Monte Christo - pre Váš kultúrny a duchovný rast!

1. deň

Odchod zo Slovenska vo večerných hodinách autobusom značky mercedes.

2. deň

Príchod do diecézy Belley-Ars, presnejšie do mestečka Ars, kde pôsobil až do roku 1859 patrón všetkých kňazov sveta : Jean- Marie Vianney. Zoznámenie sa s mestečkom. Komentovaná návšteva Svätyne sv. Jean-Marie Vianney. Návšteva baziliky a domu „farára z Arsu“. Večerná prednáška na tému: „Sv. Jean-Marie Vianney a jeho odkaz“ a omša na počesť príchodu Slovákov. Ubytovanie v centre mesta v priestoroch duchovného charakteru.

3. deň

Ranná individuálna očista v priestoroch diecézy. Návšteva presbytéria, kde od nás navždy odišiel patrón kňazov a rozlúčka s mestom i diecézou – presun do metropoly Francúzska: do Paríža! Ubytovanie na periférii mesta Paríž v opátstve – večera a zoznámenie sa s prostredím.

4. deň

Biela bohyňa Paríža – Chrám Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorý ani bomby z 2.sv. vojny nepokorili. Námestíčko maliarov, zvuk harmoniky, autentická atmosféra za zvukov harmoniky. Návšteva najväčších kresťanských skvostov Paríža: gotická katedrála Notre-Dame de Paris - Chrám Matky Božej v Paríži – 800-ročný duch jej kameňa dýcha na Vás ešte dnes. Latinská štvrť. Expozé nášho delegáta o význame Chrámu, ktorý prežil Revolúciu, korunoval kráľov, prijímal pápežov a prezidentov.

5.deň

Eiffelova veža (pre záujemcov možný výstup), Vojenská škola spájajúca Marsovo pole v 7. aristokratickom kresťanskom obvode, Champs-Elysées a jeho pompéznosť, Víťazný oblúk, svetoznáme múzeum Louvre – externá časť a „posledná večera“ - degustácie s pohostením v kresťanskom duchu v parížskom podzemí pivníc kárľa Ľudovíta XV. Rozlúčka a povzbudenie na cestu domov. Odchod na Slovensko z Námestia Svornosti.

6.deň

Cesta na Slovensko. Príchod vo večerných hodinách.

Monte Christo obdarúva - každý z účastníkov dostane milé gastronomické prekvapenie a duchovnú pozornosť!

Cena pre 24 osôb (malý autobus) : 409, -eur
Cena pre 40-45 osôb (veľký autobus) : 359,-eur

 

description text
  • Cena zahŕňa:

    3x ubytovanie, 3x raňajky s večerou, pozornosť spoločnosti - „posledná večera“ pred odchodom na Slovensko, cesta luxusným autokarom Mercedes, profesionálne tlmočenie prednášok, diskusíí a stretnutí, výklady delegáta/tlmočníka poznajúceho vynikajúco francúzsku realitu, k dipozícii počas celého pobytu, cestovné poistenie.

  • Cena nezahŕňa:

    Výstup na Eiffeolovu vežu (cca. 11,-eur).