Pite Rothschilda, už nebudete druhí! 

MR-en-automne-2.jpg

Milí čitatelia, 

Predstavme si ikonu medzi francúzskymi vínami a to Mouton Rothschild. Je to víno z Médoc, konkrétnejšie z Pauillac a patrí medzi Premier Grand Cru Classé podľa Oficiálnej klasifikácie vín z Bordeaux z roku 1855. Tá bola zostavená na žiadosť Napoleona III.  Do dnešného dňa v nej boli vykonané len dve zmeny a to v roku 1855 (niekoľko mesiacov po publikácii), kedy Château Cantemerle bolo pridané ako Piate Grand Cru Classé. Druhá z roku 1973 na žiadosť Philippea de Rothschild. A tak Mouton Rothschild bol so súhlasom vtedajšieho prezidenta Francúzska, Jacquesa Chiraca, preklasifikovaný z Druhého Cru Classé na Prvé. Jeho počiatočné zaradenie súviselo s faktom, že v danom roku bola vinica ešte v zlom stave, chýbal panský dom a jeho majiteľ bol poddaným jeho veličenstva kráľovnej Viktórie. Philippe de Rothschild bol veľmi nespokojný s týmto zaradením a známy je jeho výrok: “Premier ne puis, second ne daigne, Mouton suis.” (Prvým nemôžem byť, druhým neráčim byť, Mouton/Baran som.), ktorý po zaradení medzi Prvé Grands Crus Classés zmenil na: “Premier suis, second je fus, Mouton ne change.” (Prvým som, druhým som bol, Mouton/Baran sa nemení.). V súčasnosti barónka nadväzuje na svojho otca a hovorí, že Mouton/Baran sa nemení len sa neustále vyvíja.

 

Táto vývoj sa spája hlavne s menom Philippe Dhalluin, ktorý začal pracovať pre Mouton Rothschild v roku 2003 a spravil niekoľko významných zmien:

  1. Pre MR je typická vôňa hrianok, ktorá v jeho prípade nepochádza z nových sudov, ale z pôdy a z odrody Cabernet Sauvignon (tvorí až 80%). Preto požiadal, aby sudy boli menej vypaľované, a tak sa zachovala prirodzená dymová aróma.
  2. Zaviedol oddelený zber hrozna z nových a zo starých kríkov vínnej révy.
  3. Fermentácia prebieha pri rôznych teplotách v závislosti od kadi, ale vždy pod 30°C a macerácia zvyčajne trvá 3 týždne.
  4. V minulosti využívali až 15% “vin de presse” čiže šťavy z druhotného lisovania v súčasnosti už len 6-10% čím sa odstránila trpká chuť.
  5. V minulosti sa až 2/3 pôvodná viníc používali na výrobu ich najkvalitnejšieho vína, dnes sa na to používa už len polovica. Z 1/4 sa potom robí druhé víno a zo zvyšku “vin de marque” ako je napr. Baron Nathaniel.

 

Barónka Philippine de Rothschild prevzala zodpovednosť za výrobu vína po svojom otcovi v roku 1987. Tento ročník, čiže Mouton Rothschild 2012, Parker ohodnotil na 95-97 bodov, a tak sa umiestnil najlepšie zo všetkých vín v Médoc. Na jeho výrobu bolo použitých len 70% nových sudov a “en primeur” fľaša stála 300 eur. Všetky boli vypredané do poobedia. Barónka taktiež pokračuje v tradícii, ktorú zaviedol Philippe de Rothschild, a teda každý rok jeden zo súčasných umelcov dostane možnosť ilustrovať etiketu vína. K tvorbe etikety pre rok 2011 prispel Guy de Rougement, francúzsky maliar a sochár. Predchádzajúce ročníky ilustrovali okrem iných aj Braque (1955), Salvador Dalí (1958), César (1967) a Picasso (1973). Každý autor dostane za odmenu 10 debničiek vína Mouton Rothschild.

Etiquette-Mouton-Rothschild-1973-464x707.jpgEtiquette-Mouton-Rothschild-19581-464x631.jpg

02-Baronne-Philippine-de-Rothschild-Mouton-Rothschild-Karl-Lagerfeld.jpg

Za 26 rokov, počas ktorých je barónka Philippine de Rothschild na čele tohto vinárstva, zaviedla dve novinky. Prvú v roku 1991, kedy MR začal produkovať aj biele suché víno. Druhú o dva roky na to, v roku 1993, kedy vzniklo druhé víno s názvom Le Petit Mouton. Dnes sa vinice MR nenachádzajú len vo Francúzsku, ale aj v Kalifornii a Čile. Taktiež až 40ha v Clerc Milon je vyhradených na produkciu bio vína.


S láskou pre vás a vínka od Monte Christo,                                                           

Markíza Antoinette de Montrichard


Markízu na napísanie tohto článku inšpirovali stránky časopisu Vigneron, N°14.

Obrázky z : http://www.chateau-mouton-rothschild.com