Predstavenie kníh na DIES ACADEMICUS na Fif UK

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, kde som stále zapísaný ako doktorand. 

Moja Alma Mater. Môj dom. Tu som akademicky vyrastal, tu sa rád vraciam. Aj keď si udalosti tohto rozmeru zaslúžia stovky študentov a vždy príde len pár desiatok, sú sympatické.

Majú silnú symboliku :

- dies akademicus je oslava istého obdobia : obdobia študentských rokov, vysokej vzdelanosti, hľadania svojej cesty na mape inteligencie

 

diesAcademicus_2.JPG

diesAcademicus_1.JPG

Publikoval:

máj - V talk show Lukáša Milana

Viac ako 40 min. Stav krajiny-savoir-vivre-sorbonne

apríl TA3 - voľby prezidenta

V relácii Téma dňa Vladimíra Lichvára. 1.kolo

jan-feb-mar Cannes - St.Tropez

Prvý film - prípravy scenár a produkcia.

marec 24 DOKTORAT SORBONNE - Paris a UK BA

24/3 Obhajoby Sorbonne, 5h30. Najvyššia známka FÉLICITATIONS DU JURY

dec 29 - jan 02 FLORIDA

SK-US svadba.

dec 15-18 Courchevel

Alpes FR. Monte Christo.