Reprezentácia Slovenska vo Versailles

Mal som česť viesť delegáciu piatich zástupcov Pont Francophone do Versailles, kde sa konal seminár usporiadaný organizáciou Civisme et démocratie (CIDEM). CIDEM pracuje pod francúzskou vládou a je dotovaná Európskou komisiou. Okrem Slovenska boli zastúpené aj Belgicko, Francúzsko a Rumunsko. Súčasťou konferencie boli aj odborné výstupy významných osobností spomedzi predstaviteľov mesta Versailles, Európskeho parlamentu mladých a Európskej komisie.

Versailles_web_lj_3.jpg

Seminár sa konal v priestoroch radnice mesta Versailles a mal podobu kreatívnych ateliérov a okrúhlych stolov. Debaty sa týkali predovšetkým nasledujúcich tém: život a angažovanie sa mladých frankofónov vo svojich krajinách a v Európe, ich pôsobenia a užitočnosť na úrovni fakúlt, kultúrno-literárna spolupráca, vzájomné projekty a zodpovednosť v slobodnej demokracii. Jedným z výsledkov tohto stretnutia bude publikácia o priebehu seminára a vytvorenie diskusného fóra medzi zúčastnenými partnermi za účelom pokračovania spolupráce. Vznikli nové partnerské dohody o spoločných projektoch s frankofónnym Rumunskom, Belgickom a Francúzskom. PF sa už tradične dôstojne prezentovala, na medzinárodnej úrovni pred európskymi predstaviteľmi a združeniami a na akademickej pôde, a vyslúžila si pochvalu za mobilizáciu študentov francúzštiny.

Versailles_web_lj_2.jpg

Pont Francophone sa bude aj naďalej riadiť svojim mottom „Qui ne bouge, n'apprend rien" („Kto sa neangažuje, nič sa nenaučí") a bude pokračovať v dynamickom duchu, naďalej motivovať študentov celej katedry romanistiky a s hrdosťou sa hlásiť k svojej alma mater. Dovoľte nám zároveň poďakovať za Vašu dôveru, podporu a otvorenosť k našej asociácii, ktoré ste napokon prejavili už i vo Vašej predchádzajúcej pozícii.

 

Versailles_web_lj_1.jpg

Publikoval:

Chez Balzac - Bratislava. INCIPIT VIT NOVA.

Spúšťanie FR restaurant - sála Versailles - FR pekárne - Vinotéky - Diplomatické potraviny…

Radio AKTUÁL - naživo

Talk show Zuzany MARTINÁKOVEJ

PARIS SORBONNE - doktorát - Promócie

7h ceremoniál a záverečná párty

jún v TA3 - 2. kolo FR voľby

Politika, ženy, literatúra a školy.

máj - V talk show Lukáša Milana

Viac ako 40 min. Stav krajiny-savoir-vivre-sorbonne

apríl TA3 - voľby prezidenta

V relácii Téma dňa Vladimíra Lichvára. 1.kolo