Česká republika - Praha - Filozofia ako podnet k realizácii

Letná univerzita v úplných začiatkoch. Sotva som nastúpil do 1.ročníka do Bratislavy(2002), vynorili sa početné príležitosti a moja taktika "cez jazyk k iným disciplínam" nesklamala.

Francúzština otvárala brány do sveta. Krásna letná univerzita a moje začiatky - väčšinou som počúval, a pýtal sa len po prednáškach, v kuloároch. Vypestoval som si zároveň kult trpezlivosti so špecialistami v humanitných sektoroch, špeciálne s filozofmi, kde otázka bola neraz dlhšia ako samotná odpoveď.

Začínala sa cibriť chuť po diskusii...

praha_lj.jpg

Publikoval:

Radio AKTUÁL - naživo

Talk show Zuzany MARTINÁKOVEJ

PARIS SORBONNE - doktorát - Promócie

7h ceremoniál a záverečná párty

jún v TA3 - 2. kolo FR voľby

Politika, ženy, literatúra a školy.

máj - V talk show Lukáša Milana

Viac ako 40 min. Stav krajiny-savoir-vivre-sorbonne

apríl TA3 - voľby prezidenta

V relácii Téma dňa Vladimíra Lichvára. 1.kolo

jan-feb-mar Cannes - St.Tropez

Prvý film - prípravy scenár a produkcia.